Nieuws
 
   Fdisk en partitie maken

Korte handleiding over het gebruik van FDISK.

Partities maken:

Zodra er een nieuwe HDD wordt aangeschaft is deze nog geheel onbruikbaar. Een nieuwe HDD moet eerst in partities gedeeld worden. Dit kunnen we doen met het programma genaamd Fdisk. Dit programma staat vrijwel op elke opstart diskette van Windows.

Wellicht is de schijf al eens gebruikt, dan zullen we eerst de oude partities moeten verwijderen. Dit staat onderop dit verhaal.

Heeft U geen opstartdiskette dan kunt U er een aanmaken via Start->instellingen->configuratiescherm->software->opstartdiskette maken.

We starten de pc op met de opstart diskette. Zodra we zijn opgestart komt U in de dos prompt en staat er “A>:” .

Zodra we nu het commando Fdisk geven gevolgd door een druk op de enter toets zal het programma gaan opstarten.

Als Fdisk eenmaal opgestart is zal de eerste vraag zijn die gesteld wordt of U ondersteuning voor grote schijven in wilt schakelen, deze vraag beantwoorden we met ja.

In het eerst volgende scherm zult U vier of vijf opties krijgen dit is afhankelijk van het aantal harde schijven in het systeem.

Bij meer dan een harde schijf zult U 5 opties krijgen :

1. Een DOS partitie maken of een logisch station maken.

2. Actieve partitie kiezen.

3. Een logisch of DOS station verwijderen.

4. Partitiegegevens weergeven.

5. Andere vaste schijf kiezen.

Als we er een harde schijf bij willen plaatsen kiezen we eerst voor optie 5 en selecteren we de tweede harde schijf.

Daarna kiezen we voor optie 1.

Vervolgens komen we in een tweede scherm van Fdisk waar we ook weer 3 opties hebben.

1. Primaire DOS partitie maken.

2. Uitgebreide DOS partitie maken

3. Logisch station maken in uitgebreide DOS partitie

Hier kiezen we weer voor optie 1. Dit omdat er op een HDD waar Windows op geïnstalleerd moet worden altijd een primaire DOS partitie aanwezig moet zijn.

Hierna gaat Fdisk de integriteit van de schijf controleren. Dit kan even duren. Als dit gebeurd is zal u de volgende vraag krijgen.

Wilt u de grootst mogelijke omvang voor de primaire DOS Partitie gebruiken? Beantwoord U deze vraag dan met ja dan zal Fdisk de schijf in één grote partitie indelen. Hierna bent U klaar een kunt U Fdisk afsluiten met de esc. toets, opnieuw opstarten en de schijf formatteren.

Als deze vraag met nee beantwoord kan U de harde schijf in meerdere partities delen.

Nu kunt u de grootte opgeven van de eerste partitie. Dit kan gedaan worden in het aantal Megabytes (1 Gigabyte = 1000 Megabytes) of in een percentage.

Stel dat U hiervoor 50% invoert zal de eerste partitie op de schijf de helft van de schijf grootte worden.

Hierna drukt U op enter en wordt de eerste partitie gemaakt. Hierna komt U met esc. weer in het juiste scherm.

Er is nu nog maar een deel van de schijf ingedeeld en de rest zal nog ingedeeld moeten worden.

Nu komen we weer terug in het allereerste scherm waar we weer 5 opties hebben.

We kiezen nogmaals voor de eerste optie (DOS partitie of logisch station maken.)

Hierna komen we weer in het tweede scherm.

Ditmaal kiezen we voor optie 2.

(2: Uitgebreide DOS partitie maken.)

We kiezen nu voor de tweede optie omdat er al een primaire dos partitie aanwezig is maar de rest van de schijf nog ingedeeld moet worden.

Zodra we optie 2 hebben gekozen gaat Fdisk nogmaals de integriteit van de schijf controleren.

Hierna moeten we nogmaals een grote opgeven dit kan wederom in MEGABYTES of in een percentage.

Hier geven we nu de restgrootte op dus in ons geval 50% omdat we de eerste partitie in 50% hebben gedeeld.

Hierna wordt de partitie aangemaakt.

Zodra we dit hebben gedaan drukken we esc. en kunnen we de uitgebreide partitie wederom indelen in delen (verschillende driveletters). Deze optie heeft "Logische drives in uitgebreide partities". Ook hier werken we weer met MEGABYTES of percentages. Afhankelijk van het aantal delen wat we willen hebben geven we de percentages in. Dit doen we net zolang tot de gehele schijf verdeeld is.

(Let U er dan wel even op dat als er Windows op de schijf komt te staan dat U de C partitie actief maakt dit kan met de optie: Een actieve partitie kiezen.

Kies hier om de c partitie actief te maken)

We sluiten nu met esc. Fdisk geheel afsluiten en nu kunnen we de pc opnieuw opstarten en de partities formatteren.

Indeling van de harde schijf :

De indeling van de harde schijf is bij meerdere partities alsvolgt :

PRIMAIRE PARTITIE : Een letter wordt automatisch toegekend.

UITGEBREIDE PARTITIES : Of hierin staat één letter, of U kent

meerdere toe met de optie

“Logisch station maken in

uitgebreide partitie”

Partities verwijderen:

In het eerste scherm van Fdisk kiest U optie 3:

(3: Een partitie of logisch DOS Station verwijderen.)

Heeft U meer als twee partities kiest U nogmaals opties 3.

(3: Logische DOS station in de uitgebreide partitie verwijderen.)

Nu kunt U kiezen welk station U wilt verwijderen.

Verwijder alle station die hier staan en geef daarna esc.

Nu komt U weer terug in het eerste scherm van Fdisk.

Kies hier nogmaals de optie 3.

Eenmaal in het tweede scherm kiest U nu optie 2:

(2: Uitgebreide partitie verwijderen.)

Als deze is verwijderd komt U weer terug in het eerste scherm en kiezen we wederom optie 3 en in het tweede scherm kiezen we optie 1.

(1: Primaire partitie verwijderen.)

Als deze is verwijderd zijn alle partities weg en is de schijf weer klaar voor het opnieuw indelen.

Houd er rekening mee dat als een partitie verwijderd is dat ook alle data die op deze partitie stond verwijderd is.

   Tips & Trucks

TV-OUT instellen

Netwerk TCP

IRQ

Hoe u Windows 98 opnieuw kunt installeren

Hoe Haal ik drivers weg

Het installeren van uw videokaart

Handmatig een inbelverbinding maken met Windows ME

Fdisk en partitie maken